/ / Автоматично анулиране на абонамента в Zuora - zuora, zuora - soap

Автоматично анулиране на абонамента в Zuora - zuora, zuora-soap

Бих искал да отменя автоматично абонаментите, ако дължимата фактура не е платена за определени дни и Анулиране на ефективни дати трябва да бъде определена като дата на изплащане на фактурата, така че в клиентската сметка да не се очаква възстановяване и дължима фактура.

справка:

  1. https://knowledgecenter.zuora.com/BC_Subscription_Management/Subscriptions/H_Cancellations
  2. https://knowledgecenter.zuora.com/BC_Subscription_Management/Subscriptions/Handling_Cancellations_in_a_Subscription_Business

Във всяка документация мога да видя как да я отмените ръчно или чрез API, бих искал да знам дали има някаква конфигурация в Zuora, достъпна за автоматично отменяне.

Отговори:

0 за отговор № 1

Няма автоматична анулация в zuora, трябва да активирате фактурата, която трябва да се добави и да интегрирате API, който ще получи заявката и ще извърши анулирането на абонамента.


Свързани въпроси


Коментари (0)

Добави коментар