/ / zsh: спиране на обратно убиване дума на разделител на директории - zsh

zsh: спиране на обратно убиване дума на разграничител на директории - zsh

в zsh, как мога да настроя линк редактора така, че спиращата дума да спира на сепаратор на директории? Понастоящем в моята баш настройка, ако пиша

cd ~/devel/sandbox

и след това натиснете C-w точка ще бъде веднага след "devel /". В моя zsh настройка, точка ще бъде след "cd". Бих искал да настроя zsh, така че да се държи по същия начин като bash.

Отговори:

4 за отговор № 1

Един бърз google разкрива:

Назад Убий

Или, може би по-добра корекция:

Баш стил назад


61 за отговор № 2

За последните версии на zsh можете просто да добавите:

autoload -U select-word-style
select-word-style bash

към вашия zshrc, както е описано в zshcontrib (1).


38 за отговор № 3

Друга възможност е да зададете WORDCHARS (не-буквено-цифрови символи, третирани като част от една дума) на нещо, което не включва /.

Можете също да промените това, ако предпочитате ^w да се разчупи точка, подчертай и др ~/.zshrc Аз имам:

WORDCHARS="*?_-.[]~=&;!#$%^(){}<>"

Свързани въпроси


Коментари (0)

Добави коментар