/ / Polymer 1.0: Къде е работен пример за <paper-tabs> за контрол на съдържанието? - полимер, елементи, полимер-1.0

Полимер 1.0: Къде е работен пример за <paper-tabs> за контрол на съдържанието? - полимер, елементи, полимер-1.0

Заден план

Може ли някой да сочи към пример, показващ как <paper-tabs> може да се използва за контрол на показването на съдържание?

Отговори:

8 за отговор № 1

Това е в документите на първата връзка:

Обичайната употреба за хартиените раздели е да я използвате заедно със страници от желязо, за да превключвате между различни изгледи.

<paper-tabs selected="{{selected}}">
<paper-tab>Tab 1</paper-tab>
<paper-tab>Tab 2</paper-tab>
<paper-tab>Tab 3</paper-tab>
</paper-tabs>

<iron-pages selected="{{selected}}">
<div>Page 1</div>
<div>Page 2</div>
<div>Page 3</div>
</iron-pages>

Свързани въпроси


Коментари (0)

Добави коментар