/ / Използване на iron-ajax на Google Polymer, как да заредите json файл от всеки уеб сървър - полимер

Използвайки iron-ajax на Google Polymer, как да заредите json файл от всеки уеб сървър - полимер

Разработвам уеб приложение на Google Polymer. Трябва да зареди JSON файлове от уеб сървър. Използвам желязо-ajax, както се препоръчва в документацията на Polymer.

Копирах примерния код от демото в моя проект и го изпробвах многократно, но всички тестове не успяха. Моля, покажете ми какво не е наред в моя код.

шаблон

    ......

<iron-ajax
on-response="ontap"
auto
url="test.json"
// for one test, I put test.json in the same folder as this Polymer html
// for other tests, I put test.json on some web servers, using correct URLs
//for example: http://www.test.com/test.json
handle-as="json"
last-response="{{ajaxR}}"
debounce-duration="300"> </iron-ajax>
.......

Полимерна функция

    ontap:function(ev){
alert(ev.detail);//it says "object HTMLElement"
alert(this.ajaxR);//it says null
}
.......

test.json

    [{song:"song1"}]

Отговори:

0 за отговор № 1

ajaxR става собственост върху вашия елемент. За достъп до него можете да използвате this.ajaxR.

ontap: function () {
alert(this.ajaxR);
alert(this.ajaxR[0].song);
}

Свързани въпроси


Коментари (0)

Добави коментар