/ / Как да осъществим достъп до външен елемент в полимерния елемент - полимер

Как да стигнете до външен елемент в полимерния елемент - полимер

Как да осъществим достъп до външен елемент в полимерния елемент.

<polymer-element attributes="externalDropZoneContainerId">>
<script>
Polymer("file-upload", {
ready: function(){
//Here I want to access the externalDropZoneContainerId so that I can bind drag and drop functionality to this ID
//$("#" + externalDropZoneContainerId) does not work.
}
})
</script>
<polymer-element>

Отговори:

0 за отговор № 1

Атрибутът е достъпен чрез this.externalDropZoneContainerId, стандартният DOM API за получаване на елементи е document.getElementById:

<polymer-element attributes="externalDropZoneContainerId">>
<script>
Polymer("file-upload", {
ready: function(){
var elem = document.getElementById(this.externalDropZoneContainerId);
}
})
</script>
<polymer-element>

Вместо на ready случай би трябвало да използвате domReady събитие, в противен случай може да не бъде гарантирано съществуването на другия елемент.


Свързани въпроси


Коментари (0)

Добави коментар