/ / Има ли cachegrind данни за производителността на модулите на ядрото - производителност, linux-kernel, x86, профилиране, valgrind

Има ли cachegrind данни за производителността на модулите на ядрото - производителност, linux-kernel, x86, профилиране, valgrind

Аз съм изправен пред проблем с производителността на моята вграденакутия, която е базирана на x86. Имам инсталиран valgrind върху него, но досега изглежда, че дава данни за производителността на приложната програма, но ако искам да проверя данните за производителността на драйверите на ядрото, как мога да го направя?

Има ли някакъв инструмент, който може да помогне това, като възстанови ядрото с някои опции или нещо подобно.

Наистина оценявам всяка помощ !!

Отговори:

1 за отговор № 1

Погледни PERF, Очевидно има и някои усилия да се осъществи калгрийнд конвертор.


Свързани въпроси


Коментари (0)

Добави коментар