/ / Как да накарам C-w да се държи същото като bash? - emacs, copy-paste, key-bindings

Как да направя C-w да се държи същият като bash? - emacs, copy-paste, key-bindings

В bash, когато натисна C-w, тя убива думата преди курсора. В emacs тя вдига региона, но когато няма активен регион, той убива напред. Така че трябва да натисна М- до (Обратна убие дума) Как да направя C-w да се държи като bash shell? Трябва ли да извърша функция, за да проверя активния регион и след това да реша да убия (Назад-убие-дума) или (Убие-област) или има друг начин?

Отговори:

3 за отговор № 1

От моя defuns.el (вероятно изтръгнат от другаде):

(defun kill-region-or-backward-word ()
"If the region is active and non-empty, call `kill-region".
Otherwise, call `backward-kill-word"."
(interactive)
(call-interactively
(if (use-region-p) "kill-region "backward-kill-word)))

Редактиране: tali713 на #emacs имаше по-добра версия с интерактивно повикване.


1 за отговор № 2

Вече отговаряте на собствения си въпрос. Просто напишете няколко реда elisp, за да направите това или онова в зависимост от

(if mark-active

Свързани въпроси


Коментари (0)

Добави коментар