/ / Как намирате всички употреби (използвайки emacs) някаква функция elisp във всички * .el файлове в Emacs? - elisp

Как да намерите всички употреби (използвайки emacs) някаква функция elisp във всички * .el файлове в Emacs? - elisp

Emacs ver. 25.1.1

Всички изходни файлове на emacs са в папката: ... emacsshareemacs25.1lisp

Да предположим, че отварям в файла emacs url.el, В този файл има функция URL извличане, Как мога да намеря (използвайки emacs) какво друго * .el файловете използват тази функция?

Благодаря.

Отговори:

1 за отговор № 1

Искате да използвате xref-find-references (ново в Emacs-25), което по подразбиране е обвързано M-?.

Той е предназначен да бъде общ, така че трябва да работи не само в Elisp, но и във всеки основен режим, който осигурява поддръжка на xref.


Свързани въпроси


Коментари (0)

Добави коментар